اهداء کتاب به کتابخانه مرکزی

اهداء کتاب به کتابخانه مرکزی

💥خرم آن کس که در این محنت گاه خاطری را سبب تسکین است.

  •  با هدف ترویج فرهنگ حسنه اهدای کتاب در جهت غنی‌سازی و تقویت منابع بخش کتابخانه‌ای و استفاده دانشجویان،  جناب آقای دکتر رمضانعلی نادری مایوان "عضو محترم هیات علمی دانشگاه کوثر" 11 جلد کتاب در رشته حسابداری را به کتابخانه دانشگاه اهدا کردند.

          برایشان آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون داریم.