دسترسی به پایگاه‌های نورمگز، نورلایب و ابرنور

 ★★دسترسی به پایگاه های نورمگز، نورلایب و ابرنور ( خارج دانشگاه ) 

 سامانه های نورمگز، نورلایب و ابرنور امکان دسترسی آسان به هزاران جلد کتاب، مقاله و نرم افزارهای نور را فراهم نموده است.

  •  اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت استفاده از پایگاه‌های بالا ابتدا بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://noormags.kubac.inoor.ir/__account/login?ReturnUrl=%2F

 نام کاربری و رمز عبور جهت ورود سازمانی به پایگاه های نور:

  •  اعضاء محترم هیات علمی : (مخصوص اعضاء محترمی که که فرم مربوط به رضایت نامه اشتراک پایگاه‌های علمی را تکمیل نموده اند) نام کاربری: کد ملی / رمز عبور: کد ملی
  •  دانشجویان تحصیلات تکمیلی : نام کاربری : شماره دانشجویی / رمز عبور : شماره دانشجویی 
  •  دانشجویان محترم کارشناسی جهت استفاده و عضویت پایگاه های موردنظر با همراه داشتن کارت دانشجویی به کتابخانه مراجعه نمایید.

★★★ دسترسی به پایگاه های نورمگز، نورلایب و ابرنور ( داخل دانشگاه ) 

  •  اعضاء محترم هیات علمی از سیستم های موجود در اتاق خود و دانشجویان محترم جهت استفاده به ساختمان شماره ۲- سایت عمومی اتاق ۲۱۰ مراجعه نمایید.