نحوه دسترسی رایگان به متن پایان‌نامه ها در پایگاه ایرانداک

بر پایۀ فصل سوم "آئین‌نامه ثبت و اشاعۀ پیشنهادها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌هاي تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها" دسترسی آزاد و رایگان به تمام متن پایان‌نامه‌ها و رسالهها (پارسا) در پایگاه اطلاعات علمی «گنج» به نشانی GANJ.IRANDOC.AC.IR از سال 1395 و با پرچمداري دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي وزارت علوم، تحقیقات، و فناوري آغاز شد. بر پایۀ این آیین نامه؛ اطلاعات کتابشناختی، چکیده، و ۲۰برگ نخست هر پارسا؛ بیدرنگ پس از ثبت در ایرانداك در دسترس همگان گذارده می شوند. در همین چارچوب نیز دسترسی آزاد و رایگان به تمام متن پایان‌نامه‌هاي کارشناسی‌ارشد، پس از 18ماه و رساله هاي دکتري، پس از30ماه از زمان دفاع، براي همگان در «گنج» فراهم شد. کاربران می توانند در هر هفت روز،پنج پارسا را دریافت (دانلود) کنند .

 

**نحوه دریافت متن پایان‌نامه‌ها 

*ثبت نام در لینک  GANJ.IRANDOC.AC.IR

*تایید ایمیل فعال سازی

*دسترسی به متن کامل پایان‌نامه‌های فارسی برای هر دانشجو هفته ای 5 پایان‌نامه می‌باشد.