کارگاه "از نان شب واجب‌تر" برگزار شد.

به مناسبت “هفته کتاب و کتابخوانی کارگاهی با عنوان "از نان شب واجب تر " با همکاری کتابخانه مرکزی دانشگاه و کانون نوآوری زنان و خانواده در روز دوشنبه 22 آبان ماه در سالن اندیشه دانشگاه برگزار گردید.

کارگاه

به مناسبت “هفته کتاب و کتابخوانی کارگاهی با عنوان "از نان شب واجب‌تر " با همکاری کتابخانه مرکزی دانشگاه و کانون نوآوری زنان و خانواده در روز دوشنبه 22 آبان ماه در سالن اندیشه دانشگاه برگزار گردید.

جناب آقای دکتر مجتبی شکوری، دانشیار و عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث ، به عنوان سخنران این کارگاه حضور داشتند. ایشان به نقش کتاب در ارتقای آگاهی اشاره کرد و افزود: در جامعه ای که ما زندگی می‌کنیم با توجه به اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی باید عادت به مطالعه در همه تفکرات و اندیشه‌ها و دل‌ها همگانی شود و شور، شوق و عشق به کتاب و کتاب‌خوانی در جامعه استمرار داشته باشد. کتاب‌خوانی نباید به یک عده یا یک گروه خاص تعلق داشته باشد بلکه هر فرد باید با کتاب زندگی کند و بنا به فرموده مقام معظم رهبری: مردم باید به کتاب‌خوانی عادت کنند و کتاب وارد زندگی مردم شود مطالعه و کتاب‌خوانی باید به عنوان یک نیاز و احساس دایمی لازم و روزانه در میان عموم رایج و مطرح باشد تا افراد جامعه به خواندن و مطالعه ترغیب نشان دهند و فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی ترویج پیدا کند.