تازه‌های نشر

تازه‌های نشر

 

عنوان کتاب: شیمی فیزیک

مولف: نسترن پارسا‌فرد    

تاریخ انتشار:1400

                            

 

عنوان کتاب: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ایرانشناسی و میراث  نوشتاری عربی  گردآورندگان: سبحان کاوسی، سمیه السادات طباطبایی 

تاریخ انتشار: 1401

عنوان کتاب: خوانش شعر معاصر 

مولف: سامی عبابنه

مترجم: سید حسین سیدی 

تاریخ انتشار: 1402        


 

 

عنوان کتاب: صرف کاربردی

مولفان: علیرضا حسینی، لیلا حسنی، محبوبه بادرستانی   

تاریخ انتشار: 1400 

 

عنوان کتاب: زبان شناسی متن و نظریه ترجمه   

مولف: سید حسین سیدی 

تاریخ انتشار: 1401

عنوان کتاب: مهندسی پروتئین (اصول و مبانی)                   

مولفان: علی ریاحی مدوار، مریم بشارتی، مجتبی مرتضوی، روح ا... همتی

تاریخ انتشار: 1402

 

عنوان کتاب: دستور کار آزمایشگاه  زیست شناسی سلولی و مولکولی 
مولفان: سعیده قضائی زیدانلو، الهام رمضانی    تاریخ انتشار: 1400                  

 


 

 

عنوان کتاب: دلیل المعاجم العربیه 

مولفان : علی اسودی، سبحان کاوسی 

تاریخ انتشار: 1401

 

 

عنوان کتاب: آمرزش نامه

 مولف: ابوالعلاء معری

مترجمان: علی گنجیان خناری، سمیه السادات طباطبایی

 تاریخ انتشار: 1402

عنوان کتاب: زمین دورسنجی      مولفان: رضا ارجمندزاده، تیمور جعفری  

تاریخ انتشار: 1401


 

 

عنوان کتاب: نقد و بررسی تصویر شهادت و شهید در شعر معاصر عربی و فارسی    مولفان: سکینه صارمی گروی، امیر مقدم متقی  

تاریخ انتشار: 1402

عنوان کتاب: برنامه ریزی اضطراری حیاتی شهری 

مولف : جیم کوب مترجم: رمضانعلی نادری مایوان 

تاریخ انتشار: 1402

عنوان کتاب: آمار و احتمال برای مهندسی و علوم 

مولفان: محمد بامنی مقدم، مسعود توکلی   

  تاریخ انتشار: 1401

  

                               

عنوان کتاب: ادبیات مقاومت با محوریت شهید سپهبد قاسم سلیمانی            گردآورندگان:  علیرضا حسینی، محمد غفوری فر   

تاریخ انتشار: 1400

 

 

عنوان کتاب: احیای مجدد روستایی از راه برنامه های دولتی  تالیف: مینگروی شن 

مترجمان: رمضانعلی نادری مایوان، علی اکبر محبی

 تاریخ انتشار: 1402

 

عنوان کتاب: قصائد بین الرجاء و الرثاء فی محنه الطفل المغربی "ریان" (جمع و دراسه) 

مولف: رسول بلاوی                       تاریخ انتشار: 1401

 

عنوان کتاب: تحلیل اطلاعات جغرافیایی

مولف: دیوید اوسالیوان؛ مترجمان:عباس علیمحمدی، مصطفی قدوسی، فرزانه ربیعی، بهرام سعیدیان 

 تاریخ انتشار: 1401

 

عنوان کتاب: خلاقیت در آموزش زبان 

مولفان : رادنی ه. جونز ، جک سی. ریچاردز ؛ مترجمان: هادی یعقوبی نژاد، زهرا عباسی 

تاریخ انتشار: 1401

نحوه خرید کتب انتشارات دانشگاه کوثر :

**پرداخت حضوری: مراجعه به کتابخانه مرکزی دانشگاه از طریق دستگاه کارتخوان

**پرداخت غیر حضوری: شماره شبا: IR780100004001096503022682  بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه کوثر نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

** شناسه واریز: ۳۸۹۰۹۶۵۷۹۱۲۷۴۹۶۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۱۰۳۰۶

** تصویر فیش واریزی را به آدرس پست الکترونیکیkosarlibrary2020@gmail.com یا در پیام رسان ایتا (شماره ۰۹۱۵۱۸۷۶۳۷۳) ارسال نمایید .


 

 

عنوان کتاب: مبانی شهرشناسی   

تالیف: علی اصغر پیله ور

 تاریخ انتشار: 1402