** نحوه “سفارش خرید کتاب” توسط اعضاء

 

* اعضاء محترم جهت سفارش کتاب‌های مورد نیاز و پر استفاده بر روی لینک فرم سفارش در ذیل کلیک کرده و سفارش خود را ثبت نمایید. پس از بررسی و تایید نهایی سفارشات با تامین اعتبارات لازم نسبت به تهیه آنها اقدام می گردد.

  • قبل از سفارش کتاب با جستجو در سایت کتابخانه (داخل دانشگاه) به آدرس library.kub.ac.ir   از موجود نبودن آن در کتابخانه مطمئن شوید.
  • دانشجویان جهت درخواست خرید می توانند با هماهنگی از طریق اساتید گروه آموزشی درخواست خود را ثبت نمایند.
  • تمامی فیلدها در فرم موردنظر را تکمیل نمایید.

                           

                                     * فرم سفارش خرید کتاب