ارتباط با ما

** نشانی: خراسان شمالی، بجنورد، جاده ارکان، بعد از بیمارستان امام حسن(ع)، دانشگاه کوثر”ویژه خواهران"

** شماره تماس دبیر انتشارات : ۰۵۸۳۲۲۲700

**پست الکترونیک:  pub@kub.ac.ir