ارتباط با ما

* نشانی :خراسان شمالی، بجنورد، جاده ارکان، بعد از بیمارستان امام حسن(ع)، دانشگاه کوثر”ویژه خواهران"

* شماره تماس کتابخانه : ۰۵۸۳۲۲۲۷۱۱

*پست الکترونیک:  kosarlibrary2020@gmail.com

*پورتال کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

*کانال کتابخانه eitaa.com/kosarlibrary