نحوه “سفارش خرید کتاب” توسط اعضاء

 

اعضاء محترم جهت سفارش کتاب های مورد نیاز و پر استفاده  فیلدهای مورد نظر ذیل را پر کرده و سفارش خود را ثبت نمایید. پس از بررسی و تایید نهایی سفارشات با تامین اعتبارات لازم نسبت به تهیه آن ها اقدام می گردد.

قبل از سفارش کتاب با جستجو در سایت کتابخانه به آدرس library.kub.ac.ir  از موجود نبودن آن در کتابخانه مطمئن شوید.

دانشجویان جهت درخواست خرید می توانند با هماهنگی از طریق اساتید گروه آموزشی درخواست خود را ثبت نمایند.

تمامی فیلدها در فرم موردنظر را تکمیل نمایید.

 

                        فرم سفارش خرید کتاب